Share

Chung cư Five star Kim Giang – Anh Trường – Hoàng Mai, Hà Nội

 

 

 

 

GP living 1

 

GP living 2

 

GP living 3

 

GP living 4

 

GP living 5

 

Gp-Sanh 1

 

 

 

Gp-Sanh 2

 

1.RGB_color.0000 copy

 

2.RGB_color.0000 copy

 

3.RGB_color.0000 copy

 

GpBedroom1

 

GpBedroom2

 

GpBedroom3

 

Wc master 1Kidroom GP 00

 

Kidroom GP 01